II Forum Charyzmatyczne w Bydgoszczy – Ks. Dominik Chmielewski