Instytut Teologiczny w Łodzi ogłasza rekrutację na studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli

18
lis
Instytut Teologiczny w Łodzi ogłasza rekrutację na studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli. Nie tak dawno Minister Edukacji i Nauki zapowiedział zmianę zasad uczęszczania na lekcje religii i etyki w szkołach publicznych. Zakładają one obligatoryjność zajęć etyki dla uczniów, których rodzice nie wyrażą woli zorganizowania przez szkołę lekcji religii. Proponowane przez Instytut studia wychodzą naprzeciw tym zapowiedziom. Niestacjonarne studia – trwające trzy semestry – przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i które zdobyły już przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie uczestnikom zdobycia uprawnień do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia rozpoczną się w lutym 2022 roku. Szczegółowe informacje o rekrutacji i studiach zamieszczone są na internetowej stronie Instytutu Teologicznego: archidiecezja.lodz.pl/akw-it.
Ważne jest, aby kadrę nauczycieli etyki w szkole kształciły nasze katolickie ośrodki. Stąd też prośba, aby mając rozeznanie we własnym środowisku, zaproponować te studia nauczycielom, których widzielibyśmy w takiej roli.


Ks. Hubert Kempiński
Sekretarz Wydziału Duszpasterstwa
Archidiecezji Łódzkiej
Tel. +48723153723
wd@archidiecezja.lodz.pl
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138