Komunikat Biskupów Pomocniczych

15
Sty

KOMUNIKAT BISKUPÓW POMOCNICZYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

 

Decyzją Ojca Świętego Franciszka, 8 grudnia 2016 roku – w uroczystość Nie­pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Metropolita Łódzki Ksiądz Arcy­biskup Marek Jędraszewski został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Krakow­skim.

W duchu wdzięczności za poznawanie i głoszenie Chrystusa pod pasterskim przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, pragniemy zaprosić wszystkich duchow­nych, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich na uroczystą koncele­browaną Mszę świętą dziękczynną, która zostanie odprawiona w Bazylice Archikatedralnej w sobotę 21 stycznia 2017 roku o godz. 12.00.

Bezpośrednio po Eucharystii będzie można spotkać się z Księdzem Arcybi­skupem w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.

Zgodnie z życzeniem Księdza Arcybiskupa złożone przy tej okazji – zamiast kwiatów – ewentualne ofiary, zostaną przeznaczone na budowany w Kaszewicach przez Caritas Dom Seniora „Pomocna Dłoń”.

Wszystkich Archidiecezjan zachęcamy do ufnej i wytrwałej modlitwy w in­tencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, nowego Metropolity Krakow­skiego.

 

 

 

X Marek Marczak                                 X Ireneusz Pękalski

Biskup Pomocniczy                             Biskup Pomocniczy

15 sierpnia Msze święte o godzinie 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i o 20:00!
Nie ma Mszy o 18:00 jest o 20:00 

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138