Ks. Proboszcz Andrzej Ścieszko i Wspólnota Kapłańska – Życzenia Świąteczne

12
kwi

Kochani Bracia i Siostry,

 

Jakże inny to czas od tego do którego byliśmy przyzwyczajeni …

Ale to nie zmienia faktu, że Jezus pokonuje grzech, śmierć, zło i chwalebnie Zmartwychwstaje !! On jest Panem wszystkiego !!

Życzymy Wam wiary, która przezwycięża  wszelki lęk, która jest silniejsza niż jakiekolwiek zło na świecie, wiary, która daje pewność, że Bóg jest ponad śmiercią, że On ma kontrolę nad wszystkim i nic nie wymyka Mu się z rąk.

Życzymy Wam pokoju, którego świat dać nie może, a który wypływa z Ran Chrystusa, pokoju, który sprawia, że bez względu na sytuacje na świecie, bez względu na zagrożenie epidemiologiczne Bóg przenosi nas przez to wszystko na swoich ramionach, nie opuszcza nas !! Życzymy Wam ufności Wszechmogacemu, bo On wie, co jest dla nas najlepsze, On może dosłownie wszystko i skoro dopuszcza trudne sytuacje, to znaczy, że to jest w danym momencie najlepsze dla człowieka.

Życzymy Wam umiejętnośći przyjmowania cierpienia, bo to właśnie z krzyża płynie zwycięstwo i ocalenie, każdy kto cierpi staje się współuczestnikiem cierpień Chrystusa i Jego chwały. Cierpienie jest łaską i trzeba je ofiarować Panu, wtedy ma moc zbawczą.

Niech radość Zmartwychwstania wypełni Wasze serca po brzegi, bo zostaliście odkupieni i wyzwoleni, cokolwiek się stanie. Życzymy Wam upragnionego zdrowia, ale też głębokiej świadomości, że najważniejsze jest nasze życie wieczne i to o nie należy się troszczyć w pierwszej kolejności, ku niemu kierować swój wzrok, bo nie żyjemy dla przyjemności i dobrobytu, ale po to, by poznawać Boga i jak najśćiślej się z Nim jednoczyć.

Życzymy weryfikacji swojej miłośći do Stwórcy i do bliźniego, przemiany serca do bycia jak OnJEZUS CHRYSTUS-cierpliwy, pokorny, przebaczający największe zło, a nade wszystko miłosierny dla każdego.

Życzymy Wam, by ten szczególny czas przybliżył Was do Boga, byście doświadczyli Jego miłości i bliskości. Wpatrujcie się święte Rany Chrystusa, bo tylko w nich jest uzdrowienie duszy, ciała i nasze ocalenie.

Oddawajcie  Im  każdego dnia należną cześć, uwielbienie, dziękczynienie.

Wielbijcie Boga swoim życiem, pracą codziennością, dostrzegając Go w każdym człowieku. I pamiętajcie, że jedna kropla Jego Krwi jest cenniejsza niż całe bogactwo świata. Chwała należy się tylko Jemu.

,,Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała”  św. Jan Paweł II

Z modlitwą Ks. Proboszcz Andrzej Ścieszko i Wspólnota Kapłańska

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138