Kurs dla wolontariuszy hospicyjnych

14
sty

24 stycznia 2023 roku, o godzinie 18.00, rusza 24. edycja kursu dla kandydatów na wolontariuszy hospicjum domowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Kurs organizowany jest dla pełnoletnich osób, chcących pomagać nieuleczalnie chorym. Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie Caritas, przy ul. Gdańskiej 111, w Łodzi, we wtorki w godz. 18.00 – 20.00 oraz w czterech blokach sobotnich, w godz. 8.30 – 16.00. Zajęcia szkoleniowe potrwają od stycznia do czerwca, a po nich nastąpi staż, podczas którego kandydaci sprawdzą swoje umiejętności w praktyce. Program kursu obejmuje wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne z podstaw pielęgnacji i opieki nad chorym, także w wymiarze psychologicznym, duchowym i socjalnym.

W 23 poprzednich edycjach kursu przeszkoliliśmy już ponad tysiąc osób. Na co dzień pracę hospicjum domowego łódzkiej Caritas wspiera kilkudziesięciu wolontariuszy.

Hospicjum domowe Caritas od 28. lat świadczy wielodyscyplinarną pomoc nieuleczalnie chorym mieszkańcom Łodzi. Od początku swego istnienia udzieliło wsparcia prawie 4 tysiącom chorych i ich rodzinom. Pomoc pielęgniarki, lekarza, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego oraz psychologa i kapelana, wsparta działaniami wolontariuszy zapewnia chorym możliwość przeżywania trudnych chwil w domu, z bliskimi, z dostępną 24 godziny na dobę fachową opieką.

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze hospicjum domowego Caritas w Łodzi, ul. Zgierska 121, pod numerami telefonów: 42 636 24 08 lub 607 617 090. Kontakt dla dziennikarzy: Iwona Sitarska – kierownik hospicjum, tel.: 691 698 710

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138