Kurs pisania ikon 7X 2022 parfia Chrystusa Króla

19
wrz
  • Kurs pisania ikon odbędzie się w Parafii Chrystusa Króla w dniu 7 X o godz. 17
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138