Mini rozmówiki ukraińskie

13
mar

Привіт? ( priwit) – Dzień Dobry/Cześć

 

Як ти себе почуваєш? (jak ti sebe poczuwajesz) ja się czujesz?

 

Ти хочеш їсти? (ty chocziesz jisty?) czy chcesz jeść?

 

Ти хочеш спати? ( ty chocziesz spaty?) czy chcesz spać

 

Почувай себе як вдома. Тут тихо і спокійно, можеш відпочивати, гратися.

(poczuwaj sebe jak w doma. Tut tycho ji spokijno możesz witpoczyiwaty, chratysa)

Czuj się jak w domu, tu cicho i spokojnie/bezpiecznie możesz odpoczywać i bawić się)

 

Чи потрібна тобі (вам) медична (психологічна), юридична, чи будь яка допомога?

Czi potribna tobji (Wam) mediczna (psychologiczna) jurydiczna czyi budźi jaka dopomoha)

Czy potrzebna Ci/ Wam medyczna ( psychologiczna) prawna albo jakakolwiek inna pomoc

 

Чи потребуєте ви чогось? Що вам потрібно: з предметів харчування, гігієни, ліків, одягу, взуття?..

( czi potrebujete Wyi czohoś? Śio Wam potribno z predmetiw harcziowanija gigijeny likiw odziahu wzuttja?

Czy potrzebujesz czegoś? Czy potrzeba Wam czegos z produktów zywnosciowych, higienicznych, lekarstw, odzieży czy obuwia?

 

Все буде добре. (wse bude dobre) Wszystko będzie dobrze

 

Все владнається. ( wse władnajetsia) wszystko się ułoży

 

Відпочиньте трохи, виспіться. На добраніч! (Widpoczinte trochy wyspićsia) odpocznijcie trochę i wyśpijcie się

 

Чим я можу допомогти? (czym ja możu dopomohty?) w czym mogę pomóc

 

Що я можу для вас зробити? (śio ja możu dla was zrobyty?) co mogę dla Ciebie zrobić

 

Дітям: які іграшки ти любиш? Хочеш намалювати свій дім (маму,  тата, песика, котика і т.д.)? Ось тобі папір і олівці. Намалюй мені…. (щось)

(jeśli mówimy do dzieci: jaki igraszki ty lubysz? Jakie śubisz zabawki Chocziesz namaluwaty swij dim (mamu tata pesyka kotyka..)? czy chcesz namalować swój dom ( mame tate pieska kotka)

(Oś tobji papier i oliwci? ) to masz papier i ołówki (Namaluj  meni…) namaluj mi…

 

Скільки тобі років? О, ти вже великий (велика – якщо дівчинка)!

(skilki tobji rokiw? ) ile masz lat? (o ty wże welykij( welyka) ale jesteś duzy/ duża

 

Ти дуже гарний хлопчик (гарна дівчинка)! (tyi duże harnyj chłopczyk/harna dziwczynka)

 

Чи тобі тут подобається? (czyi tobij tut podobajetsa?) czy tu Ci się podoba?

 

Ти можеш трохи погуляти з мамою в парку. (ty możesz trochy pohulaty z mamoju w parku) możesz pospacerować trochę z mama w parku

 

Можливо, ви хочете прийняти душ?. (możlyiwo wy chocziete priniaty dusz?) czy chcesz wziąć prysznic?

Ось, візьміть рушники, будь ласка (oś wizmić rusznyky budź łaska?) proszę oto ręczniki

 

Їж на здоров’я. Смачного! (Jiż na zdorowija) jedź na zdrowie ( smacznoho) smacznego

 

Яка твоя мрія? Чого б тобі хотілося зараз найбільше? (jak twoja mria?) jakie masz marzenia?

 

Я вірю, що все буде добре.. (Ja wiriju ścio wse bude dobre) ja wierze, że wszystko będzie dobrze.

 

Мрії збуваються (mriji zbuwajućsia) Marzenia się spełniają

 

Можна я потримаю тебе за руку?.. Я можу обійняти вас?.. (można ja potrymaju tebe za ruku?) jak chcesz to potrzymam Cię za rękę

 

Гарного вам дня! (harnoho wam dnia) życze dobrego dnia

 

Тут ви у безпеці. ( tut wy u bezpecy) jesteście tu bezpieczni

 

Усе найгірше позаду.  ( use najhirsze pozadu) wszystko najgorsze za nami

 

Прошу, розташовуйтесь. Сюдu можна покласти ваші речі. (proszu roztaszowujtes. Sjudy można pokłasty waszi reczi) rozgośćcie się tu można zostawić swoje rzeczy.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138