Nekrolog – Ś. † P. KSIĄDZ KANONIK PIOTR MILER

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138