Petycja CitizenGO – Ograniczcie dostęp i reklamę alkoholu w Polsce!

12
lis

https://citizengo.org/pl/ot/209455-ograniczcie-dostep-do-alkoholu-w-polsce

W Polsce od trzydziestu lat cały czas rośnie spożycie alkoholu.

Według danych OECD z 2021 roku mężczyźni spożywają u nas w przeliczeniu na czysty alkohol 18,4 litra rocznie, natomiast kobiety 5,6 litra.

35% dorosłych pije w nadmiernych ilościach co najmniej raz w miesiącu. Oznacza to wypicie ponad 80% butelki wina lub 1,5 litra piwa przy jednej okazji.

Kobiety upijają się przynajmniej raz w miesiącu o 62% częściej jeśli mają wyższe wykształcenie.

21% dziewcząt i 17% chłopców w wieku 15 lat upiło się co najmniej dwa razy w życiu.

Za te dramatyczne wskaźniki odpowiada wiele czynników.
Jednym z nich jest powszechna dostępność alkoholu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, np. na stacjach benzynowych w całej Polsce oraz wszechobecne reklamy alkoholu niskoprocentowego jakim jest piwo.

Bardzo prosimy o podpis pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze ograniczenie dostępności alkoholu oraz możliwości jego reklamowania, szczególnie w sposób, który dociera do dzieci i młodzieży.

Alkohol i jego nadmierne spożycie odpowiada za szereg problemów zdrowotnych i społecznych.

Ogromna liczba badań potwierdza, że wpływ alkoholu na zdrowie Polaków jest opłakany.

Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

Alkohol jest odpowiedzialny m.in. za częstość zachorowań na raka, nadciśnienie tętnicze, ostrą niewydolność nerek, wpływa ponadto na osłabienie systemu odpornościowego organizmu oraz zaburzenia procesów rozrodczych u kobiet i mężczyzn.

Alkohol wywołuje także znaczące zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka: bezsenność, depresję, niepokój, próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, psychozę alkoholową, otępienie.

Powszechna dostępność, przyzwolenie na nieetyczne reklamy, niska akcyza, wzrost produkcji piwa i rosnąca siła nabywcza Polaków są czynnikami dramatycznego zwiększenia spożycia alkoholu przez Polki i Polaków.

Piwo jest dziś napojem pierwszego wyboru inicjacji alkoholowej zaś promowanie wśród młodzieży piwa bezalkoholowego należy uznać za formę przyzwyczajania młodych ludzi do konsumpcji alkoholu.

Trend zwiększenia skali spożywania piwa jako głównego źródła narodowego upajania się alkoholem w Polsce pobudzony został między innymi wyłączeniem piwa z zakazu reklamy publicznej.

Popisz petycję do Premiera Morawieckiego o podjęcie pilnych działań na rzecz ograniczenia spożycia oraz reklamowania alkoholu w naszym kraju.

Ze wszystkich krajów OECD Polska ma najwyższy wskaźnik przedwczesnych zgonów wśród mężczyzn z powodu nadużywania alkoholu, oraz prawie dwukrotnie wyższy wśród kobiet od średniej dla wszystkich krajów OECD.

W obszarze społecznym nieodpowiedzialne spożycie alkoholu przekłada się na wzrost liczby rodzin alkoholowych, traumy, współuzależnienie, syndrom tzw. dorosłych dzieci alkoholików, straumatyzowane i zaniedbane dzieci, a później dorosłych, dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), utracone relacje, samotność, utraconą kontrolę nad własnym życiem, obniżoną jego jakość, obojętność na dobro własne i innych ludzi, wypadki drogowe i wypadki przy pracy.

W wymiarze ekonomicznym zaś są to utrata pracy, bezrobocie, ubóstwo, stracone szanse rozwojowe, strata dla budżetów domowych i budżetu państwa.

Według OECD w Polsce zainwestowanie tylko 4,9 zł na osobę rocznie na rzecz przeciwdziałania szkodliwemu używaniu alkoholu pozwoli:

  • zapobiec 3,9 mln chorób i urazów do 2050 r;
  • zaoszczędzić 483 mln zł rocznie na kosztach opieki zdrowotnej;
  • zwiększyć zatrudnienie i produktywność o równowartość 46 tys. pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy rocznie.

Polska jest dziś drugim w Europie producentem piwa, a 90% procent tej branży jest w rękach obcego kapitału.

Musimy jako kraj pilnie podjąć terapię całego społeczeństwa i walkę z destrukcyjną kulturą nadużywania alkoholu.

Nadużywanie alkoholu to zniewolenie umysłu, to utracona możliwość dobrego życia, to utracona możliwość rozwoju, to patologia, destrukcja i degradacja.

Jak długo jeszcze kolejne polskie rządy będą ulegały wpływowemu lobby producentów alkoholu i bezczynnie patrzyły na spustoszenia jakie sieje alkohol wśród Polaków?

 

Więcej informacji:

OECD – Zapobieganie szkodliwemu spożywaniu alkoholu – Polska
https://www.oecd.org/poland/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-POLAND.pdf

Eksplorator graficzny zdrowia publicznego OECD
http://oecdpublichealthexplorer.org

Polska zalana piwem. Analiza ewolucji modelu spożycia alkoholu w Polsce – przyczyny i skutki. Raport Instytutu Jagiellońskiego.
https://jagiellonski.pl/files/other/POLSKA_ZALANA_PIWEM23.pdf

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
https://www.parpa.pl/index.php/wiadomosci-ze-swiata/rok-2022

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138