Powstaje Jezuicka Szkoła Podstawowa

09
Lut
nowa-szkola-katolicka-w-lodzi-jezuici

Powstaje Jezuicka Szkoła Podstawowa

Wszystkie szczegóły tutaj: szkolawlodzi.jezuici.pl

nabór do klas I-VIII – od 2 lutego 2020

Co nas wyróżnia?
• Prawie 500 lat doświadczenia w edukacji jezuickiej
• Współpraca międzynarodowa sieci szkół jezuickich
• Wysoki poziom nauczania
• Uformowana duchowo kadra nauczycielska
• Codzienne lekcje języka angielskiego
• Drugi język obcy od IV klasy
• Nauka języków obcych ukierunkowana na certyfikaty międzynarodowe
• Klasy dwujęzyczne
• Codzienne zajęcia sportowe w klasach I-III
• Dodatkowe zajęcia matematyki i ćwiczeń analitycznych
• Nauka strategii i technik uczenia się
• Prace domowe zindywidualizowane
• Świetlica czynna od godz. 7:00 do 18:00
• Atrakcyjny program rozwoju duchowego (m.in. rekolekcje w małych grupach)
• Bogata oferta dodatkowych zajęć muzycznych w szkole (ognisko muzyczne po lekcjach – w
budynku szkoły)
• Organizacja niemal wszystkich zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły, co jest ogromnym
ułatwieniem rodzinnej logistyki
• Systemowe przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty

Rekolekcje odbędą się : z udziałem dzieci klas I-VI w dniach 16-18 marca 2020 roku. Rekolekcje dla dorosłych 22 – 25  marca ( niedziela – środa)
Arena Młodych 27-28 lutego i Arena Rodzin 28 lutego godz. 20.00 - ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ! Cieszmy się wszyscy razem.