RDW 13.03.2022

Dnia 13 marca w naszej parafii odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Tym razem uczestnicy pochylili się nad tematem krzyża, dlatego spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, której rozważania skupiały się na znaczeniu Krzyża jako narzędzia zbawienia. Podobnego tematu dotyczyły spotkania w małych grupach, których celem było ukazanie miłości Boga do człowieka wyrażone w śmierci prowadzącej do życia. Istotna była zachęta do działania, w którym krzyż stanie się narzędziem miłości w codzienności każdego z nas. Podobnie Namiot Spotkania kierował myśli uczestników na powiązanie Krzyża Jezusa z naszymi krzyżami, czyli trudnościami jakie musimy przejść w codzienności. Zakończeniem tego dnia było wspołne uczestnictwo we Mszy Świętej.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138