Rekolekcje Wielkopostne z udziałem dzieci i młodzieży

19
lut

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 20 – 25 marca 2023r.

W Pałacu Młodzieży Kościół- ks. Klaretyn Siostry Nazaretanki

Godz. 8,15- 9,15 Klasy 7 Klasy 8

Godz. 9,30-10,30 Klasy 8 Klasy 7

Godz. 10,45 -11, 45 Klasy 5 Klasy 6

Godz. 12,oo – 13,oo Klasy 6 Klasy 5

We wtorek dla klas 5-8 dzień spowiedzi do południa.

W środę rekolekcje kończymy celebracją Najświętszej Eucharystii.

Dzieci klas; 23 marca 25 marca 2023 r. ( czwartek – piątek) . W Kościele o. Sławomir. Pałac Mł.-siostry.

Godz. 8,15- 9,15 Klasy 1 Klasy 2

Godz. 9,30-10,30 Klasy 2 Klasy 1

Godz. 10,45 -11, 45 Klasy 3 Klasy 4

Godz. 12,oo – 13,oo Klasy 4 Klasy 3

W sobotę 25 marca msza św. z udziałem dzieci o godz. 10,oo.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138