Rorate caeli!

02
gru

W adwencie codziennie z ziemi do nieba płynie wołanie: niebiosa, rosę spuśćcie nam! To wołanie ludu Boga o przyjście Zbawiciela. Wyraża się ono szczególnie w mszy roratniej sprawowanej ku czci Maryi. Razem z Nią oczekujemy na Zbawiciela.
Zapraszamy na roraty w dni powszednie o godz. 7.00!

Rodziców dzieci klas od I do V zapraszamy na spotkanie z Państwem Ogrodowczyk na temat wychowania i formacji dzieci. Bardzo ważne tematy.
Proponujemy 33 dniowe rekolekcje oddania życia Matce Bożej
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138