Rorate caeli!

02
gru

W adwencie codziennie z ziemi do nieba płynie wołanie: niebiosa, rosę spuśćcie nam! To wołanie ludu Boga o przyjście Zbawiciela. Wyraża się ono szczególnie w mszy roratniej sprawowanej ku czci Maryi. Razem z Nią oczekujemy na Zbawiciela.
Zapraszamy na roraty w dni powszednie o godz. 7.00!

Pomagamy sąsiadom z Ukrainy. Dary prosimy zapakować w pudełko wagi 10 do 15 kg. Ofiary można wpłacać na nasze konto parafialne z dopiskiem „Pomoc Ukrainie“.     PKO BP 88 1020 3408 0000 4102 0467 3663. Szukamy wolnych mieszkań.  
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138