Różaniec Rodziców

Różaniec Rodziców

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. … Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat … stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae- Watykan, dnia 16 X 2002 roku

Różaniec RodzicówKażdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe i dobrze pokierowało swoim życiem. Istnieje jednak wiele zagrożeń, które mogą to utrudnić, lub już dotykają dziecko. Odpowiedzią na nie, jaką mogą udzielić wierzący rodzice jest zwrócenie się o pomoc do Boga. Modlitwa różańcowa jest również modlitwą, która uzdrawia relacje w rodzinie.

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Dana grupa Różańca Rodziców stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest cały różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa sobie przypisana tajemnicę różańcową.

Rodzice obejmując modlitwą swoje dzieci, jak również chrześniaków, modlą się w następujących intencjach:

  • O ochronę dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców;
  • O pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko w którym najlepiej się będą rozwijać);
  • O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć dzieci, u rodziców i w środowisku;
  • O rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
  • W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl

Szczególnie warto przeczytać:

http://www.rozaniecrodzicow.pl/download/RozaniecRodzica.pdf – pytania i odpowiedzi czy warto się przyłączyć i w jakim celu
http://www.rozaniecrodzicow.pl/?o=swiadectwa – świadectwa modlących się rodziców na temat owoców uzyskanych przez tą formę modlitwy
http://www.rozaniecrodzicow.pl/download/TworzenieRozy.pdf – jak utworzyć wspólnotę modlitwy

Kontakt: Agnieszka Borowicz-Bartosik, e-mail: agnieszkaborowicz@onet.pl

Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone od 12 listopada w godz. 16:00- 20:00. 
Pierwsze spotkanie Wojowników Maryi w naszej parafii w środę 13 listopada o godzinie 19:30 na plebanii. Odpowiedzialny za grupę ks. Sylwester. 
W miesiącu listopadzie celebrujemy mszę św. gregoriańską za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
W środę 13.11 o godz. 19.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas I szkół średnich.
Dzieci klas III msza św. odbędzie się (17.11) o godz. 16:00, spotkanie formacyjne dzieci klas III z rodzicami będzie w dniu 21.11 g. 18:40.