Sprawozdanie 2023

02
sty

W naszej parafii w roku 2023:

  • Zostało ochrzczonych 37 dzieci;
  • Do pierwszej Komunii przystąpiło 39 dzieci, a do bierzmowania 27 osób;
  • Sakramentalne małżeństwo zawarło 7 par;
  • Odwiedziny chorych, zarówno w pierwsze piątki, jak i na dodatkowe wezwania, miały miejsce 630 razy;
  • Zmarło 106 osób, spośród których 50 z przyjętymi sakramentami;
  • Formalny akt apostazji złożyły 4 osoby.

W niedzielę 22.10.2023r., kiedy odbywało się liczenie wiernych na mszach świętych było 1425 osób. Stanowi to ok. 12 % parafian. W czasie mszy Komunie świętą przyjęło 790 osób, co daje ok. 6% parafian i zarazem 56 % wszystkich uczestników mszy św.

W związku z wizytacją kanoniczną parafii, która w kwietniu przeprowadził bp Marek Marczak został wykonany przegląd instalacji zarówno w Kościele, jak i domu parafialnym. Największą wykonaną inwestycja była przebudowa prezbiterium oraz położenie granitowej posadzki. Dalsze prace wykończeniowe będą kontynuowane od wielkiego postu.

Na dzień 31 grudnia parafia nie posiada żadnych zaległych zobowiązań finansowych zarówno wobec Kurii Metropolitalnej, urzędów i instytucji państwowych oraz osób prywatnych.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138