Światowy Dzień Młodych

12
lis

Duszpasterstwo Młodzieży  i Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej zaprasza młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej i ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami na Światowy Dzień Młodych, który odbędzie się dnia 20.11.2022 r. w uroczystość Chrystusa Króla.
Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dolnym kościele parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi ul. Retkińska 127 a zakończenie w parafii Chrystusa Króla ul. bpa W. Bandurskiego 55.
Plan spotkania:
10.00 – zawiązanie wspólnoty
– słowo arcybiskupa Grzegorza Rysia
– świadectwa
– integracja w grupach
12.00 – wyjście wspólnotowe do par. Chrystusa Króla
13.00 – Eucharystia
14.30 – poczęstunek (obiad)
Bardzo prosimy o przesłanie na maila katechet@archidiecezja.lodz.pl  imiennej listy młodych pragnących wziąć udział w Światowym Dniu Młodych. Spotkanie to będzie miało charakter przygotowania do ŚDM w Lizbonie 2023 jak i do sakramentu bierzmowania.

ks. Marcin Wojtasik
ks. Paweł Bogusz
KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA
Wydział Katechetyczny
90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3
katechet@archidiecezja.lodz.pl

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138