Aktualności

AKTUALNOŚCI SYNODALNE

Sprawozdanie z pierwszych spotkań synodalnych 2023

Sprawozdanie z pierwszych spotkań synodalnych Pierwsze spotkania związane z rozdziałem pt. „Paradygmat pastoralny” miały na celu stanięcie w prawdzie wobec przeczytanego Słowa o uczniach idących do Emaus. Podzieliliśmy się pozytywnymi […]

Dokument końcowy IV Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej

W zeszłym roku zakończyły się spotkania synodalne w naszej Archidiecezji, spisano wnioski i opublikowano w dokumencie końcowym pt. „Współobywatele i domownicy Boga”  Teraz czeka naszą diecezję dużo trudniejszy etap, bo […]

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138