Uroczystość Triduum Paschalnego 2019 – ZDJĘCIA

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138