Wiersz Pytania do Pana Boga .…

02
kwi

Pytania do Pana Boga .…

 

Tak nagle spadła na nas

choroba nikomu nieznana.

Tak mało trzeba czasu

by człowiek padł na kolana.

 

Co chcesz powiedzieć Boże

światu wystraszonemu,

ludziom co boją się siebie

a jak tu pomóc bliźniemu?

 

Czy może o to chodzi,

że świat tak zabrnął daleko,

że nurty rzeki zawraca,

człowiek nie widzi człowieka?

 

Czy może o to chodzi,

że człowiek granice zatracił,

między rozumem a wiarą,

długu Ci nigdy nie spłacił?

 

Czy może ma to być lekcja

z szacunku do życia w pokorze,

przed Syna Zmartwychwstaniem?

– Daj nam zrozumieć Boże.

 

Czy może chodzi o to,

by się zatrzymać na chwilę,

by zrobić miejsce dla Boga?

– To przecież nie jest aż tyle.

 

Czy może to rekolekcje

w Wielkim Poście zadane

i cząstka drogi krzyżowej,

– jak to rozumieć Panie?

 

Dałeś nam Panie czas próby,

smutku i niepokoju,

pozwól powrócić na nowo,

– choć w innym już nastroju.

 

 

 

Maria Bobrowska

Marzec 2020

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138