ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA SYNODALNE W NASZEJ PARAFII

28
paź

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W SPOTKANIA SYNODALNE W NASZEJ PARAFII (prosimy, przeczytaj do końca to ogłoszenie).

W zeszłym roku zakończyły się spotkania synodalne w naszej Archidiecezji, spisano wnioski i opublikowano w dokumencie końcowym pt. „Współobywatele i domownicy Boga” (który można pobrać z Internetu:https://archidiecezja.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/IV-Synod-AL.pdf). Teraz czeka naszą diecezję dużo trudniejszy etap, bo w każdej parafii duszpasterze i wierni świeccy mają za zadanie rozeznać, co z tych wniosków powinno zostać wdrożone w ich parafii. Innymi słowy trzeba zdecydować co zrobić, aby nasza parafia funkcjonowała lepiej, jak to zrobić, z czyją pomocą i kiedy.

Wszyscy słyszeliśmy o „Synodzie o synodalności”, ale nie każdy rozumie te słowa. Synodalność nie jest czymś nowym w Kościele (nowinkarstwem). Jest to rzeczywistość, która była obecna w ciągu całej historii Kościoła, ale na różny sposób i pod różnymi nazwami. Synodalność oznacza wspólne wędrowanie, a więc idziemy wspólną drogą bez względu na to, czy jesteśmy świeckimi, czy duchownymi. Idziemy przez historię tego świata jako wspólnota, ewangelizując tych, którzy zechcą otworzyć się na przyjęcie Dobrej Nowiny. Nie jest to więc nic nowego, a nasze spotkania w parafii mają służyć temu, by czynić to lepiej, by stawać się lepszą wspólnotą, czyli taką, w której jest miejsce dla każdego.

My (duszpasterze i świeccy zgromadzeni w Radzie Synodalnej) zapraszamy WSZYSTKICH do udziału w spotkaniach synodalnych. Jeśli czujemy się chrześcijanami, członkami tej parafii, to uczestnictwo w takim spotkaniu powinniśmy uznać za swój obowiązek. To nie są spotkania dla wybitnie zaangażowanych w życie parafialne, dla wyjątkowo mądrych i oczytanych w literaturze religijnej, dla dobrze orientujących się w sprawach parafii. Idea tkwiąca w synodalności jest taka, że Bóg czasami przemawia przez najmniej zorientowanych, najzwyklejszych, najmłodszych. Każda wypowiedź jest cenna, każde spostrzeżenie, myśl, albo stwierdzenie, że zgadzam się lub nie zgadzam się z wypowiedzią poprzednika, są ważne. Każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego, nawet ta najbardziej nieśmiała, która powie jedno zdanie.

  • Czy czujesz się w sercu tradycjonalistą i marzysz, byśmy ocalili nasze piękne polskie obyczaje i byli wierni temu, czemu byli wierni nasi przodkowie?
  • A może odwrotnie, marzysz o odnowie Kościoła, o gruntownych i głębokich zmianach?
  • A może sam/sama nie wiesz, co o tym wszystkim myśleć, nie wiesz nawet, czy podoba Ci się idea synodalności?

Bez względu na to, jakie masz poglądy przyjdź, bo Twoje zdanie jest ważne, Twój sposób myślenia i odczuwania jest niepowtarzalny, i potrzebny. Skoro tylu z nas poszło w tym roku głosować podczas wyborów parlamentarnych, to byłoby bardzo źle, gdyby się okazało, że na naszej parafii nie zależy nam tak samo mocno.

Jeśli nie masz ważnej przyczyny (choroba, pilnowanie dzieci itp.) do rezygnacji ze spotkań synodalnych  to przyjdź, nawet jak będzie to oznaczało pewien trud. Przez dwa lata będzie kilka takich spotkań, nie będą częste, ale mogą trwać ok. 1,5 godziny (prosimy nie zabierać zbyt małych dzieci). Pierwsze takie spotkanie odbędzie się

w sobotę 4 listopada o 15:00.

Schemat spotkania:

  1. Uroczyste odczytanie Słowa Bożego i wprowadzenie w temat.
  2. Praca w kilkuosobowych grupach, gdzie każdy będzie mógł się wypowiedzieć, a jego zdanie zostanie odnotowane przez osobę pełniącą rolę animatora i sekretarza.
  3. Wspólne podsumowanie, podczas którego odczytamy najważniejsze wnioski z prac w grupach.
  4. Ogłoszenia.

Notatki ze spotkań będą czytane, analizowane, a wnioski umieszczane na stronie parafialnej. Zapewnimy parafianom możliwość dalszego wypowiadania się na temat zamieszczonych tam treści poprzez uruchomienie skrzynki e-mailowej, możliwości zapisania swych wniosków w formie listownej i zostawienia w skrzynce w parafii, a w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, także osobistych rozmów z duszpasterzami lub członkami Rady Synodalnej. Osoby, które chciałyby dołączyć do wspomnianej Rady Synodalnej, będącej odpowiednikiem Rady Parafialnej do spraw Synodu, a więc organu pomagającego duszpasterzom w organizacji spotkań, prosimy o zgłoszenie się do Księdza Proboszcza.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138