Zarządzenie Kurii Łódzkiej 31.05.2020

31
Maj
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

z dnia 29 maja 2020 roku

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego – w związku obecnie obowiązującymi w Polsce zasadami bezpieczeństwa nałożonymi na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie – uprzejmie informuje, że:

  1. dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta udzielona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego do dnia 31 maja br. włącznie, nie zostaje przedłużona;
  2. procesje Bożego Ciała mogą być organizowane w tradycyjnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu zaleceń sanitarnych to znaczy: maksymalnie 150 uczestników i dwumetrowe odległości między nimi;
  3. podczas wszystkich celebracji liturgicznych należy nadal zachowywać zalecenia dotyczące:
  • zachowania dwumetrowej odległości między wiernymi,
  • noszenia maseczek ochronnych,
  • zasad przyjmowania Komunii świętej wydanych Kurię Metropolitalną Łódzką w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

Biskup Ireneusz Pękalski

Wikariusz Generalny

Dzieci (klasy III) przygotowujące się do I-Komunii św. mają swoją Mszę dzisiaj  św.  o godz. 16:00.​
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138