Boże Narodzenie w 2021 roku

24
gru

PANIE,
uczyń mnie Twoim narzędziem do dzielenia się Jezusem w te święta Bożego Narodzenia.
Tam gdzie brakowało u mnie wdzięczności, pozwól mi dziękować,
Tam gdzie nie potrafiłem przebaczyć, naucz mnie pojednania,
Tam gdzie byłem szorstki w swoich słowach i czynach, pokaż mi jak być czułym.
Uczyń mnie Twoim narzędziem do dzielenia się Jezusem w te święta
Bożego Narodzenia.
Jeśli osądzałem innych, pozwól mi okazać współczucie i zrozumienie,
Jeśli obmawiałem, teraz chcę mówić z miłością,
Jeśli brakowało we mnie troski, pozwól mi wzbudzić współczucie.

 O JEZU,
spraw, abym nigdy nie zapomniał, że przyszedłeś, aby zamieszkać wśród nas,
abym mógł ujrzeć Twoją miłość,
abym mógł poczuć Twoje objęcie,
abym wiedział, że jestem kochany.

Kochani Parafianie, drodzy Goście, Przyjaciele naszej Parafii,

Życzymy Wam, by to kolejne Boże Narodzenie w naszym życiu przyniosło radość, pokój i nadzieję. Radość, bo Bóg tak bardzo nas kocha, że daje nam całego siebie i staje się jednym z nas, by dzielić z Tobą Twoje problemy, trudności, towarzyszyć Ci w codzienności. Pokoju, bo Ten, który jest Wszechmogący przynosi pokój serca, jakiego świat dać nie może. Nadziei, bo Jezus jest droga, prawdą i życiem, a idąc z Nim nigdy się nie zgubisz.

Życzymy Wam, byście nie pozostali obojętni na Bożą miłość, byście odpowiedzieli na nią swoją miłością, która będzie Go naśladować wobec każdego napotkanego człowieka. Byście chcieli być darem z siebie, ofiarując swój czas tym, którzy go najbardziej potrzebują, ale nade wszystko Bogu, który czeka na każdego i rodzi się dla każdego indywidualnie, chcąc zamieszkać w każdym sercu i uczynić je szczęśliwym.

Życzymy Wam byście w waszych rodzinach, wśród przyjaciół i w miejscach pracy bronili Boże Narodzenie przed ateizacją.  By to Jezus był w centrum świętowania, kontemplacja Jego nieskończonej miłości, pokory i dobroci,  bo istotą tych Świąt są JEGO NARODZINY dla nas, a nie świecidełka, bombki, czy pierniczki.

Byście mieli odwagę przypominać współczesnemu światu, którego myśli skradł marketing, że to nie są święta choinki,  renifera, skrzata, czy dziadka Mroza, jak to się próbuje przedstawiać na dekoracjach, pocztówkach, czy reklamach. I Jedynie Bogu należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie, bo bez Jego łaski nie było by niczego.

   Życzymy, by pochylenie się nad Dzieciątkiem Jezus,  napełniło Wasze serca czułością, troską względem potrzebujących, dobrocią i miłością. By to Boże Narodzenie zaowocowało w Was żywą wiarą, która będzie mężnie stawać w obronie wartości chrześcijańskich, przeciwstawiając się bezbożnym ideologiom, byście budowali życie na Ewangelii i Ją głosili światu.

   Pokorne, pełne wdzięczności i uwielbienia przyjęcie Daru z Nieba, jakim jest Boży Syn,  to droga do świętości i to właśnie jej życzymy każdemu z Was. Niech Jezus rodzący się w ciemności rozproszy Wasze ciemności i lęki, bo On jest większy niż największe problemy i zmartwienia. A dla Boga nie ma nic niemożliwego. On daje Słowo, które weryfikuje życie i prowadzi do zbawienia.

Niech urodziny Jezusa, które zapoczątkowały Królestwo Boże na ziemi uświadomią Wam dziecięctwo Boże dane każdemu z nas, niech to będzie czas spotkania z żywym Bogiem, a nie telewizorem, czy internetem i niech staną się powodem do dziękczynienia Stwórcy i oddawania Mu chwały każdego dnia oraz zaproszenia Go do swego życia, domu i codzienności, a Boże błogosławieństwo niech zawsze Wam towarzyszy.

 

Z darem modlitwy Ks. Proboszcz Andrzej Ścieszko i Wspólnota Kapłańska.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138