Młodzież dla UKRAINY!

03
mar

Drodzy Przyjaciele!
Przez 12 lat polskoukraińskiej współpracy gościliśmy na naszym Międzynarodowym Festiwalu Twórczości
Młodych FOLKOWE INSPIRACJE w Łodzi oraz na projektach polskoukraińskiej wymiany młodzieży w ośrodku
w Przesiece ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży i ich opiekunów z Ukrainy: Doniecka, Ługańska, Kijowa, Sławutycza,
Lwowa, Zdołbuniewa i Gorodka k.Równego, Krzywego Rogu, Kropiwnickiego, Kaliniwki, Welikoj Dymerki, Irpienia
i Perejesławia Chmielnickiego. Nasze zespoły co roku gościły na Ukrainie na festiwalach w Kijowie i Sławutyczu.
Kochamy te miejsca i chcemy jeszcze kiedyś powrócić na piękną Ukrainę! Mamy wielu ukraińskich Przyjaciół,
którzy teraz potrzebują naszej pomocy. Nawiązaliśmy kontakt z nimi wszystkimi, wiemy co przeżywają
w schronach i piwnicach, jakie mają potrzeby, znamy losy części z tych, którzy zdecydowali się na ucieczkę
do Polski, będziemy im pomagać.

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi wraz z Fundacją Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO podjęli
działania polegające na:


Zorganizowaniu pomocy dla uchodźców, których zgłoszą nam nasi ukraińscy partnerzy: zapewnienie
schronienia w domach, transport z granicy lub innego miejsca, do którego dotrą.

Zbiórce pieniędzy na zapewnienie schronienia rodzinom, mamom i babciom z dziećmi, którym
zorganizujemy pobyt w Karkonoskim Ośrodku Młodzieżowym w Przesiece prowadzonym przez Fundację
CONVIVO.

Zbiórce konkretnych darów dla tych, których obejmiemy opieką.

Zbieramy informacje o możliwości udostępnienia tymczasowego schronienia w domach w Łodzi
oraz możliwości zorganizowania transportu z granicy lub innego miejsca, do którego uda się dojechać
uchodźcom.

Organizujemy wolontariuszy i tłumaczy do pomocy dla osób, które przyjmiemy pod opiekę.

Będziemy organizować koncert charytatywny pt. „MŁODZIEŻ dla UKRAINY”, aby zebrać fundusze
na wsparcie ukraińskich dzieci i młodzieży, z którymi przyjaźnimy się od lat.

W zależności od rozwoju sytuacji będziemy w przyszłości organizować również wypoczynek
w górach i pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży skupionych w ukraińskich zespołach
artystycznych i innych grupach młodzieżowych, działających w instytucjach i organizacjach naszych
partnerów.


Zbiórka pieniędzy na rachunek bankowy Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO
nr: 23 1090 2705 0000 0001 3120 1443, w tytule przelewu MŁODZIEŻ dla UKRAINY.

Zbiórkę darów ogłosimy w kolejnym komunikacie.

Informacje przekazywać będziemy również na bieżąco na stronach internetowych oraz poprzez Facebook Pałacu
Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Fundacji CONVIVO, Międzynarodowej Sieci Współpracy RAZEM dla MŁODZIEŻY
oraz Młodzieżowego Ośrodka Karkonoskiego w Przesiece.


Zapytania,
propozycje pomocy, informacje prosimy kierować pod nr. tel. 42 686 34 45, 535 993 252
lub 664 770 918.

Adam Kocher Dyrektor Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi
Anna Kamińska Prezes Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO

 

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138