Niedziela Miłosierdzia Bożego – Dzień Dobra

23
kwi

Przypadająca 24 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto patronalne Caritas. W tym roku będzie obchodzona jako Dzień Dobra. Organizowane w tym dniu pikniki, warsztaty, pokazy, biegi i koncerty, będą okazją, aby pokazać, jak dużo dobra dzięki wolontariuszom Caritas wydarza się na co dzień. Wojna w Ukrainie nadała przygotowaniom do tego święta nowy kontekst. Przeprowadzone w Dniu Dobra kwesty pomogą m.in. w utrzymaniu placówek dających schronienie uchodźcom.

W archidiecezji łódzkiej w Dzień Dobra zaangażuje się 9 Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas, z Łodzi, Kurowic, Gałkowa Dużego,  Pabianic, Sędziejowic, Wiewiórczyna, Będkowa i Piotrkowa Trybunalskiego.

Zobacz, co będzie się działo w archidiecezji łódzkiej i gdzie w Polsce będą organizowane wydarzenia Dnia Dobra.

Podczas organizowanych wydarzeń przeprowadzona zostanie zbiórka datków na remont łazienek w prowadzonej w Łodzi przez Siostry Salezjanki „Ochronce Bałuckiej”. Kwesta przeprowadzona zostanie również wśród pielgrzymów archidiecezji łódzkiej, którzy pojadą do Rzymu na pielgrzymkę na zakończenie obchodów 100-lecia diecezji.

W całej Polsce, pod hasłem „Miejsca, które są domem” odbędą się zbiórki pieniężne wspierające domy dziecka, domy samotnej matki czy hospicja dziecięce – miejsca, które dla ich podopiecznych są domem. Po wybuchu wojny w Ukrainie, szybko okazało się, że w wielu tego typu placówkach zamieszkali uchodźcy wojenni z Ukrainy.

– Ponad 700 zespołów wolontariuszy z całej Polski zgłosiło się do udziału w tym przedsięwzięciu. Będziemy pokazywać, co robimy, zachęcać do włączania się w nasze akcje, a także cieszyć się tym, że możemy działać razem – opowiada br. Cordian Szwarc OFM, zastępca dyrektora Caritas Polska, odpowiedzialny w organizacji m.in. za rozwój wolontariatu. – Spotykamy w życiu wiele trudnych sytuacji, chorób, ubóstwa i samotności. W obliczu tych zdarzeń czasem łatwo o zwątpienie. W Caritas niesiemy nadzieję poprzez codzienną, cichą i konkretną pomoc. Każdego dnia wolontariusze i pracownicy Caritas w całej Polsce pochylają się nad najbardziej potrzebującymi. Odkrywamy że dobra jest więcej i to jest ideą naszego Dnia Dobra – dodaje br. Cordian.

Organizatorzy Dnia Dobra mają nadzieję, że ta wspólna inicjatywa Caritas Polska, diecezjalnych Caritas oraz lokalnych środowisk, takich jak Szkolne Koła Caritas i Parafialne Zespoły Caritas, zaprocentuje wzrostem zainteresowania działalnością na rzecz innych – nie tylko na rzecz uchodźców, ale wszystkich osób potrzebujących pomocy.

Ochronka Bałucka w Łodzi

„Ochronka Bałucka” to prowadzony w Łodzi przez Siostry Salezjanki Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy. W jednym domu, przy ul. Brauna 5, siostry opiekują się dziećmi w przedszkolu, domu dziecka i oratorium.

Przedszkole, niepubliczne i bezpłatne, przyjmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat, z ubogich rodzin i ma charakter ponad wyznaniowy, tak jak to było w pierwszej, założonej w 1906 r. Ochronce Bałuckiej. Korzysta z niego 50 dzieci. Dom dziecka jest miejscem stałego pobytu dla 14 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Oratorium, czyli świetlica czynna jest w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Oratorium obejmuje opieką 40 dzieci. Według wskazówek Księdza Bosko otrzymują tutaj coś do jedzenia, pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość rozwijania swoich talentów pod okiem animatora, w grupach plastycznych, technicznych, muzycznych, tanecznych, sportowych. W związku z wojną w Ukrainie, w domu sióstr w Łodzi opieką objęte zostały dzieci – uchodźcy wojenni z Ukrainy.

  

Siostry Salezjanki mieszkają w domu przy ul. Brauna już prawie 30 lat. Najpilniejszą potrzebą obecnie jest generalny remont łazienek dla dziewcząt i chłopców na parterze budynku, w oratorium. Dzięki remontowi poprawiona zostanie wentylacja pomieszczeń, wygospodarowanie większej powierzchni oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt prac to 70 tysięcy złotych.

Jak możesz pomóc?

Dokonując wpłaty na stronie naszych zbiórek

lub tradycyjnym przelewem na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Pekao S.A. V O/Łódź

PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181

USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178

z dopiskiem OCHRONKA BAŁUCKA

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN Bank Pekao S.A.:

PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138