Propozycja nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia

15
kwi

Zbliżająca się Niedziela Miłosierdzia Bożego i obecny czas wojny na Ukrainie stał się dla nas inspiracją do zainicjowania akcji modlitewnej: „ZATRZYMAJMY WOJNĘ WOŁAJĄC O MIŁOSIERDZIE”. Jako Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” działające przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pragniemy szerzyć tę inicjatywę modlitewną w intencji ustania wojny oraz uproszenia miłosierdzia Bożego dla świata.
Inicjatywa ta polega na odmówieniu wspólnie Nowenny składającej się z Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz Nowenny do Bożego Miłosierdzia w terminie od 15 kwietnia (Wielki Piątek) do 23 kwietnia (wigilia Niedzieli Miłosierdzia).

Inicjatywa: ZATRZYMAJMY WOJNĘ WOŁAJĄC O MIŁOSIERDZIE

CZAS MIŁOSIERDZIA

W związku z trwającą wojną na Ukrainie przeżywamy obecnie bardzo trudny czas niepewności, w którym może rodzić się w nas lęk o życie i o przyszłość. Ponadto jesteśmy świadkami szerzącego się zła, które zdaje się triumfować nad dobrem. Jako osoby wierzące, wiemy jednak, że zwycięstwo już się dokonało – Syn Boży umarł za nasze grzechy i pokonał zło. Każdy człowiek jednak stoi przed wyborem, którego musi dokonać osobiście, by zwrócić się do Boga, a odwrócić się od grzechu. Dlatego Bóg daje nam czas. Czas na nawrócenie – CZAS MIŁOSIERDZIA. Czas, w którym Bóg nie chce karać, ani sądzić ludzkości, ale pragnie ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca – jak wyznał św. Siostrze Faustynie Kowalskiej (Dz. 1588). Mówił do niej: Daję ludzkości ostatnią deskę ratunku – to jest ucieczkę do miłosierdzia Mojego (Dz. 998).

NOWENNA Z KORONKI (15-23 kwietnia 2022)

Przed nami Niedziela Miłosierdzia Bożego (Święto Miłosierdzia – 24 kwietnia). Podejmijmy wspólnie nowennę polegającą na odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia przez 9 dni. Nowennę tę rozpoczniemy w Wielki Piątek (15 kwietnia), a zakończymy w wigilię Niedzieli Miłosierdzia (23 kwietnia).

Ufając w obietnicę Jezusa przekazaną przez św. Faustyną: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796), będziemy prosić o ustanie wojny oraz to, by jak najwięcej osób zwróciło się z ufnością do Miłosierdzia Bożego.

NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Do nowenny z Koronki dołączymy także Nowennę do Bożego Miłosierdzia, którą Jezus podyktował św. Faustynie, podczas której przez 9 dni będziemy przyprowadzać do źródła miłosierdzia Bożego kolejne grupy osób, aby w ten sposób powierzyć Bożemu Miłosierdziu całą udręczoną i zagubioną dziś ludzkość (Dz. 1209-1229).

9 DNI MODLITWY, WSPÓLNOTY, ŁASKI
Podejmijmy tę modlitwę w każdej rodzinie, parafii, wspólnocie lub indywidulanie.

FORMY PRZEŻYWANIA NOWENNY
Modlitwę tę możemy przeżywać na różne sposoby:

W parafiach :

1 opcja: Nowenna do Bożego Miłosierdzia wraz z Koronką codziennie przed lub po Mszy świętej (załączamy tekst)
2 opcja – Nowenna połączona z Modlitwą w Godzinie Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00  (załączamy tekst)

Indywidualnie:

1 opcja: poprzez nagrania nowenny na stronie www.faustinum.pl i kanale YouTube: Faustinum
2 opcja: online, transmisja przez TVP z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

ZACHĘTA ŚW. JANA PAWŁA II

Niech dodatkową motywacją będą dla nas słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w dniu kanonizacji św. Faustyny (30 kwietnia 2000)

„Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego („Dzienniczek”, 300). Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało się na zawsze z XX wiekiem, który zamyka drugie tysiąclecie i jest pomostem do trzeciego. (…) Co przyniosą nam  nadchodzące lata?  Jaka będzie  przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.

Konieczne jest jednak, aby ludzkość,  podobnie jak  niegdyś Apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością”

Skoro w naszej Ojczyźnie Jezus złożył tak wielki skarb, jakim jest orędzie miłosierdzia przypomniane i przekazane światu na nowo przez skromną polską siostrę zakonną

– św. Faustynę, podejmijmy jej misję.

Niech z naszej Ojczyzny wypłynie wielkie wołanie o miłosierdzie dla całego świata, by każdy człowiek na ziemi otworzył się na dar miłosierdzia Bożego oraz przyjął Jezusa Zmartwychwstałego jako swego Pana i Zbawiciela!

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138