Nowo przyjęci Ministranci i kandydaci na Ministrantów

07
gru

Gratulujemy naszym ministrantom i kandydatom odwagi i otwartego serca na Pana Boga. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.

Rodzice i dzieci klas III mają spotkanie formacyjne w środę 9-II o godz. 18,40. Obecność obowiązkowa
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138