Wizyta duszpasterska zwaną „kolędą” 09.01 do 14.01

25
gru

Kolęda w tym roku odbędzie się w/g następującego porządku. Przyjęcie księdza po kolędzie jest wyznaniem wiary, przyznaniem się do Chrystusa i Jego Kościoła. Pan Jezus powiedział;

Jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. Kto wami gardzi, Mną gardzi”.

Ksiądz przychodzi do rodziny aby uczestniczyć w jej troskach, i radościach;  aby rozważać słowo Boże, modlić się i błogosławić. Na kolędę prosimy przygotować stół nakryty białym  obrusem. Na stole winno znajdować się ; krzyż, Pismo święte, świece, woda święcona i kropidło. Dzieci i młodzież prosimy o zeszyty z katechezy.

Program kolędy:

  • 9-I poniedziałek ; ul. Gimnastyczna.

  • 10-I wtorek; ul. ul. Kolarska

  • 11-I środa; ul. Bobslejowa, Bojerowa, Slalomowa , Smulska i Żużlowa.

  • 12-I czwartek mieszkańcy bloków; 267, 268, 269.

  • 13- I piątek mieszkańcy bloków; 261, 263, 264.

  • 14- I w sobotę od godz. 10:00 mieszkańcy bloków; 262, 265, 266.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138