Życzenia Świąteczne dla Parafian od Ks. Proboszcz Andrzej Ścieszko i Wspólnoty Kapłańskiej

25
gru

Bieganie, kupowanie, po nocach niespanie

A  gdzie JEZUS?

Pieczenie, pranie, generalne sprzątanie

A gdzie JEZUS?

Bombki, lampeczki, zielone choineczki

A gdzie JEZUS?

Świecidełka, łakocie, prezentów krocie

A gdzie JEZUS?

Każdy wystrojony, zapalone lampiony

A JEZUS ?  …  sam zostawiony!

Już dom posprzątany i stół przygotowany

A JEZUS?… zapomniany!

 

Kochani Parafianie, drodzy Goście, Przyjaciele naszej parafii,

Życzymy Wam, by Boże Narodzenie było rzeczywistym spotkaniem z żywym Bogiem, który przychodzi do nas w małym Dzieciątku, które pragnie być zauwżone i przytulone przez każdego indywidualnie. Ono się nie narzuca, nie absorbuje, nie rodzi się w pałacu wśród rozgłosu i famfar. Nie liczy się dla Niego miejsce, lecz ci,  którzy Je oczekują z tęsknotą i miłością, ale też ci, którzy zamykają przed Nim drzwi swojego serca, domu, życia…, bo ich też nieskończenie kocha i dla nich też rodzi się tej nocy, by ich obdarować swoją miłością.

 

Życzymy Wam głębokiej refleksji nad tym, jaka jest Wasza osobista relacja z Jezusem. Czy rzeczywiście jest dla Niego miejsce w Twoim sercu, domu, rodzinie? Czy chcesz zatrzymać się przy żłóbku, by przemienić swoje życie, czy tylko przejśc obok, bo taka tradycja? Czy ofiarujesz Mu czyste serce, dziękując Mu i wielbiąc Go za nieskończoną bezinteresowną miłość, czy dalej będziesz żyć po swojemu, jakby Boga nie było? Czy Boże Narodzenie zmienia coś w Twoim życiu, myśleniu, postępowaniu, czy jest to tylko dzień odpoczynku w rodzinnym gronie?

Życzymy Wam, by Miłość, która dziś obejmuje cały świat – JEZUS CHRYSTUS  – stała się Waszym sensem, radością i pokojem, bo On niesie te  dary tym, którzy pragną je przyjąć. Wylewa swoje łaski mimo wojny i grzechu w którym tonie świat. I wciąż przychodzi mimo wzgardy i odrzucenia jakich doświadczył  ponad 2000 lat temu, ale doświadcza też  dziś. I czeka. Na nasze nawrócenie, na każdego z nas. Czy zastanie otwarte drzwi?

Życzymy Wam zachwytu nad Bożą miłością i dobrocią, by one zaprowadziły Was do drugiego człowieka z dobrą nowiną i uczynkami miłosierdzia. By kontemplacja pokory Boga przemieniła Wasze myślenie, by nie narzekać, a zrozumieć, że to każdy z nas ma nieść pokój i przebaczenie, by nie było wojen domowych, cichych dni, wypominania latami, bo On przyszedł, by nam przebaczyć i uczy nas przebaczania.

Życzymy Wam głębokiej wiary, która zobaczy w narodzonym Dzieciątku nie tylko słodkiego, bezbronnego niemowlaka, ale nade wszystko czułość i miłosierdzie  Boga, który przychodzi do każdego indywidualnie, by  błogosławić, obdarzyć pokojem serca i dać siłę na te trudne czasy. Byście usłyszeli Jego pełen troski szept ,, ja Jestem, nie lękaj się” , ,,ufaj, wierz tylko”, a Wasze serca wypełnią się radością, która nie pochodzi z przemijających  ziemskich uciech, ale jest Darem Ducha Świętego. I choć współczesny świat odarł Boże Narodzenie z kultu Boga, promując kult pieniądza, zdrowia i przyjemności, absorbując człowieka błyskotkami i reklamami, to nie w pierniczkach, świecidełkach i prezentach jest istota tych Świąt, ale w spotkaniu z wszechmogącym Bogiem, który chce być jak najbliżej każdego z nas i chce zamieszkać w sercach gotowych pójść przez  życie razem z Nim,  bez względu na to, co przyniesie jutro.

Życzymy Wam wiary w kościół, nie ten oczerniany w mediach, lecz  ten prawdziwy, który założył sam Chrystus, którego częścią jest każdy z Was wierzących i praktykujących i choć wszyscy jesteśmy grzesznikami, to właśnie w tym kościele Bóg przywraca nam godność dzieci Bożych przez sakrament pokuty, dostępny na wyciągnięcie ręki. Miejcie odwgę bronić tego kościoła, bo On jest własnością Boga i sam Chrystus powiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. Gdyby nie narodziny Jezusa nie byłoby kościoła, a nade wszystko nie moglibyśmy karmić się Jego Ciałem i żyć wiecznie.

Niech ta prawda umocni Was na te Święta i każdy dzień życia, a serce przepełni  uwielbienie i dziękczynienie dla Tego, który przychodzi do nas z nieba, by zjednoczyć się z nami w naszych troskach, trudnościach, zmaganiach, bo jest naszym prawdziwym, najlepszym przyjacielem.

Z darem modlitwy Ks. Proboszcz Andrzej Ścieszko i Wspólnota Kapłańska.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138