Życzenia świąteczne dla Parafian

02
Kwi

,,We wszystkim możemy odnosić zwycięstwo – jeśli tylko będziemy pamiętać o Jezusie Chrystusie, który powstał z martwych” (2 Tm 2,8) 

Kochani Parafianie, Drodzy  Goście, Przyjaciele naszej Wspólnoty,

Bóg tak bardzo nas umiłował, że  dobrowolnie zniósł mękę krzyża, abyśmy mogli żyć nowym życiem wraz z nim na wieki i byśmy mogli zostać napełnieni Jego miłością. Dziś staje przed nami, jako miłosierny Zbawiciel, a nie mściwy sędzia. Przynosi nam pokój, którego świat dać nie może, radość, która nie przemija, życie, które się nigdy nie kończy, Ducha Świętego, który wyzwala, daje odwagę i moc.

Życzymy Wam spotkania żywego Jezusa i zaproszenia Go do Waszego życia, radości i smutków, zwycięstw i porażek. Uznania w Nim Króla i Odkupiciela, ale i Przyjaciela, doświadczenia Jego czułości i bliskości.

Życzymy zadumy nad pustym grobem, złożenia w nim wszystkich trosk, trudności, słabości, ale też niezgody, pretensji, braku przebaczenia, grzechu…

Niech blask Zmartwychwstałego skłoni Was do refleksji nad wiernością Temu, Który z miłości oddał wszystko.

Niech prawda płynąca ze zwycięstwa Chrystusa kształtuje Wasze  decyzje, życiowe wybory, niech będzie źródłem mocy w codziennym nawracaniu się i życiu Ewangelią.

Niech Krzyż będzie źródłem mądrości i siły, ale też przesłaniem, że cierpienie ma moc zbawczą i my także możemy je ofiarować Bogu Ojcu.

Życzymy Wam zapatrzenia się w rany Chrystusa, które uzdrawiają i przemieniają, wskazują sens  wszystkiego co nas spotyka i dają odwagę do zwyciężania zła dobrem, do przemiany życia, do służby drugiemu człowiekowi.

Niech Duch Święty źródło wszelkich łask i darów uzdolni Was do życia we wzajemnej, miłości która nie oczekuje niczego w zamian,  otworzy oczy na potrzeby drugiego człowieka, otworzy uszy na wołanie współmałżonka, sąsiada, współpracownika, rozpali serce do walki o to co prawe, do umiłowania prawdy i dobra.

Niech Zmartwychwstały Pan odnowi wasze życie, umocni więzi rodzinne, da Wam wiarę, która się nie zawstydzi, odwagę, która przemieni codzienność i uzdolni do świadectwa o Jego zwycięstwie i miłości. Niech obdarzy Was pokojem, który pomaga stawiać czoła przeciwnościom, trudom, niepowodzeniom, bez lęku, gniewu, napięcia, który uzdalnia do przebaczenia, pojednania z Bogiem, człowiekiem i sobą.

Życzymy Wam byście świętując nie zapomnieli o najważniejszym Gościu, który Was gromadzi przy wielkanocnym stole- Jezusie Chrystusie- byście byli świadkami Zmartwychwstania, a Jego obecność w Waszym życiu pozwalała innym doświadczać Jego dobroci, miłości, troski, dla Was będąc sensem wszelkich dążeń, byście szli po Jego śladach upodabniając się do Tego, który jest DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.

Życzymy Wam ufności i zawierzenia Temu, Który nigdy nie zawodzi, odkrycia, ze Bóg jest z nami i chce uczynić nas szczęśliwymi.

Życzymy Wam kontemplacji Bożej Miłości nie tylko dziś, ale każdego dnia, byście wielbili Boga w każdej sytuacji i pamiętali, ze tylko Jezus jest drogą do Ojca w Duchu Świętym.

Z modlitwą Ks. Proboszcz Andrzej i Wspólnota Kapłańska.

ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138