Kom. przed XXIII Światowym Dniem Chorego

13
Lut
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

przed XXIII Światowym Dniem Chorego

 

Światowy Dzień chorego obchodzony jest w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, tj. 11 lutego. Ustanowił go św. Jan Paweł II z myślą o ludziach chorych i cierpiących. Obchody tego dnia mają pogłębić naszą wrażliwość wobec osób, które utraciły zdrowie i zmagają się z chorobą, często długotrwałą i nieuleczalną.

Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na tegoroczny Dzień Chorego podjął głęboką refleksję na temat mądrości serca. Mądrość ta powinna się wyrażać: w ofiarnej służbie bliźniemu, w wytrwałym byciu przy chorym, w wychodzeniu ku człowiekowi choremu oraz w duchu solidarności z chorym. Papież przypomniał w Orędziu, że „osoby zanurzone w tajemnicy cierpienia
i bólu, przyjętego z wiarą, mogą się stać żywymi świadkami wiary, która pozwala współistnieć z samym cierpieniem, pomimo że człowiek swoim umysłem nie jest w stanie do końca go pojąć”.

Jak co roku, w Dniu Chorego kapłani udadzą się do szpitali i domów pomocy społecznej, aby zanieść ludziom chorym pokrzepienie serc poprzez sakramenty święte i wspólną modlitwę. Tego dnia placówki zdrowia odwiedzą: Ksiądz Arcybiskup Metropolita oraz Księża Biskupi. W kościołach parafialnych sprawowana będzie Msza Święta w intencji chorych
i cierpiących. Niech ten Dzień będzie również okazją do nawiedzenia osób chorych z kręgu krewnych, sąsiadów i znajomych.

 

 

 X Adam Lepa
Biskup Pomocniczy Senior
Wydział Duszpasterstwa

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138