KOMUNIKAT Abpa – zamknięcie Roku Wiary

17
Lis
komunikat-arcybiskupa-metropolity-lodzkiego_

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZAMKNIĘCIA ROKU WIARY

W KOŚCIELE ŁÓDZKIM

 

Papież Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary w Liście Apostolskim „Porta Fidei” określił wiarę jako „decyzję na to, żeby być z Panem, aby z Nim żyć” (nr 10). Zbliża się zakończenie Roku Wiary, który był czasem głębokiej refleksji nad obecnością Boga w naszym życiu oraz ponownego odkrywania piękna i siły wiary. Temu celowi służyło przypominanie nauczania Soboru Watykańskiego II oraz prawd zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Zamknięcie Roku Wiary stanowi dobrą okazję do modlitewnej wdzięczności za łaski mijającego czasu oraz do wołania o przymnożenie nam wiary, zwłaszcza w obliczu różnych trudności.

W niedzielę 24 listopada br., w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w całym Kościele Katolickim, nastąpi uroczyste zamknięcie Roku Wiary. Tego dnia we wszystkich parafiach Archidiecezji Łódzkiej na głównych Mszach świętych niech zostanie wyśpiewane wyznanie wiary i dziękczynne Te Deum. Zaś wieczorem podczas Eucharystii o godz. 1900 w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi  odbędzie się celebracja zamknięcia Roku Wiary w Kościele Łódzkim, której będę przewodniczył.

Zachęcam drogich Archidiecezjan do licznego udziału w uroczystości. Zaproszenie to kieruję do wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych, alumnów i wiernych świeckich. Niech zamknięcie Roku Wiary stanie się ważnym momentem życia katolika, by „decyzję wiary” odnowić i w pełnej wolności, całkowicie powierzyć się Bogu.

Uczestnikom uroczystości już teraz całym sercem błogosławię

 

 

 

X Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Łódzki
15 sierpnia Msze święte o godzinie 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i o 20:00!
Nie ma Mszy o 18:00 jest o 20:00 

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138