KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO O PIELGRZYMCE DO PARZNA

05
Maj

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

o pielgrzymce do Parzna

 

W owocnym przeżywaniu Roku Wiary pomagają nam wielcy świadkowie zaufania Bogu i życia prawdziwie ewangelicznego. Niewątpliwie taką postacią na łódzkiej ziemi była Czcigodna Sługa Boża Wanda Malczewska. Obchodzona w miesiącu maju kolejna rocznica jej urodzin jest szczególną okazją, by pielgrzymować do miejsca jej grobu w parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie.

Tegoroczna pielgrzymka rozpocznie się 13 maja o godz. 1530. Po wysłuchaniu referatu o życiu i działalności Czcigodnej Sługi Bożej, będziemy uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego.

Po Mszy św. Pani Prezes Maria Wilczek wygłosi odczyt o działalności  Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Na zakończenie pielgrzymki zgromadzimy się przy grobie Czcigodnej Sługi Bożej, aby pomodlić się w intencji jej rychłej beatyfikacji.

Do udziału w pielgrzymce zapraszam serdecznie wszystkich drogich Archidiecezjan, a zwłaszcza kobiety działające w różnych zespołach
i grupach parafialnych.

Wszystkim uczestnikom pielgrzymki z serca błogosławię

 

 

 

 † Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Trwa czas Komunii świętej wielkanocnej (3. przykazanie kościelne). Zapraszamy na mszę św. - jeśli jeszcze nie w niedzielę, to w dni powszednie. Spowiedź w czasie Mszy św. lub na indywidualne umówienie.
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138