Łódzka Droga Krzyżowa

20
Mar
Droga krzyżowa

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o Łódzkiej Drodze Krzyżowej

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy…”, uczy św. Paweł w Liście do Rzymian wyjaśniając jednocześnie, że „tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Naszą wiarę budujemy na Słowie objawionym i zawartym zwłaszcza w Ewangelii. W Wielkim Poście pragnienie medytacji opartej o ewangeliczny opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa gromadzi nas na Drodze Krzyżowej, podczas której w zbawcze cierpienie Zbawiciela wplatamy nasze życie indywidualne i wspólnotowe.

Zapraszam serdecznie wszystkich Łodzian do wspólnej modlitwy podczas Łódzkiej Drogi Krzyżowej, która tym roku odbędzie się w piątek 22 marca. O godzinie 1900, po mszy sprawowanej tego dnia w kościele stacyjnym pod wezwaniem świętej Faustyny, zgromadzimy się przy pomniku Patronki Łodzi, aby rozważając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej przejść ul. Piotrkowską do placu katedralnego im. Jana Pawła II.

Do wspólnotowej modlitwy, opartej o biblijny opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa, zaprosiłem także osobnym listem duchownych i wiernych świeckich bratnich Kościołów chrześcijańskich.

Podejmijmy z wiarą i miłością krzyż naszego życia i w modlitewnym skupieniu podążajmy za Jezusem Chrystusem, jedynym Odkupicielem człowieka.

Z pasterskim błogosławieństwem

Arcybiskup Metropolita Łódzki
Marek Jędraszewski

Łódź, dnia 11 marca 2013 r.

 

Trwa czas Komunii świętej wielkanocnej (3. przykazanie kościelne). Zapraszamy na mszę św. - jeśli jeszcze nie w niedzielę, to w dni powszednie. Spowiedź w czasie Mszy św. lub na indywidualne umówienie.
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138