Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2013r.

31
Mar
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wierzysz w Boga, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa i uwielbił Go, tak by twoja wiara była również twoją nadzieją skierowaną ku Bogu (por. 1p 1,21).
Życie chrześcijańskie polega na życiu z Chrystusem (por. Ef 2,5), na współcierpieniu z Chrystusem (por. Ga 2.12), na współumieraniu z Chrystusem (por. Kol 3,3), na zmartwychwstaniu z Chrystusem i zasiadaniu wraz z Nim w niebie (por. Ef 2,6) oraz na królowaniu z Nim przez całą wieczność (por. 2 Tm 2,12). Przeżywasz paschalny charakter Twego życia chrześcijańskiego, który jest realnym uczestnictwem w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. Pogrzebany wraz z Nim w Chrzcie św., powstałeś z martwych wraz z Nim, gdyż uwierzyłeś mocy Bożej, która wskrzesiła Jezusa z martwych (por. Rz 6,4). Ta fundamentalna pewność niech kształtuje twoją ziemską egzystencję. Poprzez chrzest otrzymałeś udział w życiu Chrystusa. Włączony w Niego przez Ducha Św., stałeś się świątynią Boga żyjącego. Stając się poprzez Chrzest członkiem Chrystusa, nie możesz należeć do siebie samego, ale do Tego, który dla ciebie umarł i zmartwychwstał. Powstały z martwych wraz z Chrystusem, szukaj tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga (por.Kol 3,1). Oczekuj z niecierpliwością ostatecznego przekształcenia twego ciała, z nędznego w cialo uwielbione (por. Rz 8,22). Żyj w oczekiwaniu błogosławionej nadziei i objawienia się Syna Bożego (por. Tt 2,13). On nagrodzi cię według twych uczynków (por. Mt 16,27). Jeśli dla ciebie życiem będzie Chrystus, śmierć będzie dla ciebie zyskiem (por. Ef 1,20-21). Kiedy Chrystus, twoje życie, powróci chwalebny, także ty ukażesz się wraz z Nim otoczony chwałą (por. Kol 3,4).
Żyj w mocnej nadziei i niezłomnej pewności, że Chrystus będzie uwielbiony w twoim ciele. Obyś także ty mógł powiedzieć za św. Pawłem;’Teraz zaś już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Obyś miał również nadzieję świętych, u których pragnienie bycia z Chrystusem przewyższało chęć zachowania życia ziemskiego! (por. Flp 1, 1-13).

Ks. proboszcz ze wspólnotą kapłańską. Szczęść Boże.

15 sierpnia Msze święte o godzinie 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i o 20:00!
Nie ma Mszy o 18:00 jest o 20:00 

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138