PIELGRZYMKA FRANCJA 23.04-03.05.15

03
Cze

PIELGRZYMKA FRANCJA
23.04-03.05.15

pielgrzymka Francja – autokar 2015

DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski i przejazd nocny do Paryża

DZIEŃ 2
Przyjazd  do  Paryża  na  zwiedzanie  stolicy  Francji.  Obiadokolacja.  Przejazd  na  nocleg  w
okolicach Paryża.

DZIEŃ 3
Śniadanie.  Całodzienne  zwiedzanie Paryża. Udamy się do średniowiecznego centrum miasta
zlokalizowanego  na  wyspach  Ille  de  la  Cite  oraz  Ille  de  Saint  Luis  na  Sekwanie.  Podziwiać
będziemy  Katedrę  Notre  Dame  –  najsłynniejszą  świątynię  Paryża,  Pałac  Sprawiedliwości,
który swoimi murami otacza perłę sztuki gotyckiej  –  Świętą Kaplicę z ogromnymi witrażami.
Zobaczymy  również  m.in.  Łuk  Tryumfalny,  Pola  Elizejskie,  Kaplicę  Cudownego  Medalika  –
miejsce  objawień  Matki  Boskiej  siostrze  Katarzynie  Laboure,  Bazylika  Sacre  Coeur  na
Wzgórzu  Montmartre  z  20-tonowym  dzwonem  Savoyarde,  Wieżę  Eiffla  i  Pola  Marsowe.
Obiadokolacja,  a  następnie  rejs  stateczkiem  po  Sekwanie  –  możliwość  zapoznania  się  z
najważniejszymi zabytkami Paryża z perspektywy rzeki. Powrót na nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie  –  kontynuacja  zwiedzania  Paryża:   w  tym  Sainte-Chapelle  (Święta  Kaplica)
ufundowana  przez  króla  Francji  Ludwika  IX  jako  miejsce  pochówku  cennych  relikwii
Chrystusa  z  koroną  cierniową  na  czele  oraz  świętych  patronów  Francji.

DZIEŃ 5
Śniadanie.  Przejazd  do  Nevers  –  miejsca  przechowywania  przeszklonego  relikwiarza  z
cudownie  zachowanym  ciałem  św.  Bernadetty.  Zwiedzanie  muzeum  i  przejście  śladami Świętej. Przejazd do zamku Chenonceau – zbudowanego na wodzie. Wyjazd na obiadokolację i
nocleg w okolicach Tours.

DZIEŃ 6
Śniadanie,  po  którym  nawiedzimy  Bazylikę  św.  Marcina  w  Tours.  Modlitwa  przy  sarkofagu
świętego.  Przejazd  do  Amboise  –  zamku  wybudowanego  przez  Karola  VII,  któremu  tym
obiektem  udało  się  połączyć  obronne  funkcje  zamku  z  reprezentacyjnym  stylem  pałacu
(zwiedzanie zamku wewnątrz). To tutaj również pochowano Leonardo da Vinci.   Przejazd na
obiadokolację i nocleg do Lourdes.

DZIEŃ 7
Śniadanie, zwiedzanie Lourdes: dom rodzinny Bernadetty Soubirous, kościół parafialny oraz
Bazyliki.  Po  południu  zwiedzanie.  Udział  w  Drodze  Krzyżowej.  Obiadokolacja,  po  której
odbędzie się Nabożeństwo Maryjne i procesja ze świecami. Nocleg.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Pożegnanie Lourdes przy Grocie Massabielskiej. Pobyt nad wodami Ametystowego
Wybrzeża.  Przejazd  do  Avignon  –  nawiedzenie  katedry  Notre–Dame–des–  Doms
wybudowanej  w  stylu  romańskim  i  barokowym  oraz  spacer  po  legendarnym  moście  św.
Benezeta. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Lyonu.

Dzień 9
Msza  Święta.  Śniadanie,  po  którym  przejazd  do  Sanktuarium  Matki  Bożej  Płaczącej  w  La
Salette. Udział w Nabożeństwie Maryjnym. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 10
Śniadanie.  Przejazd  do  Ars  –  miasta  św.  Jana  Marii  Vianney  –  patrona  proboszczów.
Nawiedzimy  stary  kościół,  gdzie  zobaczymy  m.in.  ołtarz  ku  czci  św.  Filomeny,  gdzie
dokonywały  się  liczne  cuda  oraz  konfesjonał,  w  którym  40  lat  przez  kilkanaście  godzin
dziennie spowiadał wiernych św. Jan. Nawiedzimy także nową bazylikę, w której znajdują się
doczesne szczątki Świętego. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 11
Śniadanie.  Kontynuacja  podróży  powrotnej.  Zakończenie  pielgrzymki  w  godzinach
wieczornych
Cena od osoby : 3490/osoba
Cena zawiera:
9 noclegów w hotelach ** i domach pielgrzyma w pokojach 2-3-osobowych
Wyżywienie: 9 śniadań i 9 kolacji
Transport autokarem z klimatyzacją
Opiekę pilota-przewodnika na całej trasie
Ubezpieczenie NNW i KL, bagaż
Opiekę polskojęzycznego przewodnika w Paryżu
Cena nie zawiera:
posiłków niewymienionych w programie,
kosztów biletów wstępu – ok. 70 €, wydatków własnych

Uwagi
1.  Na powyższe świadczenia nie zostały zrobione żadne rezerwację.
2.  Oferta ważna do 30.06.14 . Termin ten oznacza podpisanie umowy oraz wpłatę zaliczki
w kwocie 40 % wartości imprezy. Po upłynięciu terminu ważności oferta może zostać
wyceniona ponownie.
3.  W  stosunku  do  oferty  zastosowanie  mają  Warunki  uczestnictwa  w  imprezach
organizowanych przez TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o.o.
4.  Osoba  kontaktowa  dla  oferty  :  Ewelina  Kołodziejczyk,  email:
ewelina@konsorcjum.com.pl, tel. 42 639 80 47, 609 466 544
5.  Oferta obowiązuje przy ilości uczestników: min. 40 osób.
6.  Oferta ta jest własnością Konsorcjum Polskich Biur Podróży/ Trade & Travel Company
Sp. z o.o.

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138