Rekolekcje Ewangelizacyjne z okazji 100 lecia Archodiecezji Droga krzyżowa z NSJ do Najświetszej EUCHARYSTÌI

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138