Rodzice i dzieci klas III mają spotkanie formacyjne w środę 9-II o godz. 18,40. Obecność obowiązkowa
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138