Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim – Zapraszamy!

10
Kwi
Leszek Żebrowski

KSIĘGARNIA WOJSKOWA

im. gen. dyw. Stefana Grota Roweckiego

ma zaszczyt zaprosić na

Leszkiem Żebrowskim

Wymiana elit w Polsce Ludowej po 1944 r.

Spotkanie poprowadzi red. Hubert Bekrycht

Zapraszamy 15 kwietnia br. (poniedziałek)
o godz 17:00 w Łodzi w dużej
Sali Konferencyjnej
wieżowiec PKP I p. przy ul. Tuwima 28

Wstęp wolny

www.ksiegarniawojskowa.blogspot.com

Trochę informacji o naszym gościu.

Leszek Żebrowski (ur. 1955) – polski historyk i publicysta prawicowy, badacz dziejów XX wieku.
Należał do NSZZ “Solidarność”. Pisał w podziemnych tygodnikach “Głosie” oraz “Ładzie”. Od 1992 do 2002 pracował na stanowisku kierowniczym w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Publikuje m.in. w “Naszym Dzienniku“, “Naszej Polsce“, portalu internetowym pch24.pl oraz w prasie polonijnej. W latach 90. pisał również dla dziennika “Nowy Świat” i “Gazety Polskiej“. Był też publicystą Radia Maryja i Telewizji Trwam. Jest także autorem wielu haseł z Encyklopedii Białych Plam, głównie na temat NSZ, NOW, NZW, GL, AL, UB, oraz biogramów osób związanych z tymi organizacjami. Od lat 80. prowadzi badania dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po 1945. Specjalizuje się w dziejach polskich narodowych organizacji konspiracyjnych w okresie II wojny światowej (Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej) i narodowego odłamu żołnierzy wyklętych (w tym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), w dziejach komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-1945 oraz stalinowskiej bezpieki. Pionier badań nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi w Polsce

Publikacje

  • Brygada Świętokrzyska NSZ. Poznań–Warszawa: 1994 (współautor: Rafał Sierchuła)
  • Paszkwil Wyborczej. Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim. Warszawa: Burhart Edition, 1995
  • Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia. T. 1–3. Warszawa: Burhart Edition, 1994–1996 (wybór i opracowanie: Leszek Żebrowski)
  • Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 1-2. Siedlce: Związek Żołnierzy NSZ, 1997-1998 (współautor: Mariusz Bechta)
  • Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty. T. 1–3. Warszawa: Burhart Edition, 1997–1999 (wybór i opracowanie: Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski)
  • Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Warszawa: “Volumen”, 1999 (wybór i opracowanie: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski)
  • Kryptonim „Orzeł”. Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 1947–1954. Warszawa: IPNRytm, 2004 (wybór i opracowanie: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Jacek Pawłowicz, Leszek Żebrowski)
  • Mity przeciwko Polsce. Żydzi. Polacy. Komunizm 1939-2012. T. 2. Seria: „Biblioteka Naszej Polski”. Capital s.c., 2012

wiadomości pochodzą z http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_%C5%BBebrowski

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138