WIELKANOC 2016 ROKU w 1050 rocznicę chrztu Polski

25
Mar

 WIELKANOC 2016 ROKU w 1050 rocznicę chrztu Polski.

Bóg i Ojciec Pana naszego […] w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 P 1, 3)

Zmartwychwstanie jest zwycięstwem życia nad śmiercią, dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, przebaczenia nad grzechem, w nim osiąga swój szczyt miłość Jezusa do Ciebie i do mnie. Dziś Bóg Ojciec zaprasza każdego z nas do nowego życia, które daje Zmartwychwstały Pan, życia w wolności dziecka Bożego, do nawrócenia serca, przemiany myślenia. To miłość Ojca otwiera grób i wyzwala Syna z mocy śmierci, to miłość Syna gładzi grzechy każdego z nas.

Moc Miłosierdzia i Zmartwychwstania czyni dziś wszystko nowym. I w chwale, i w śmierci twarz Boga jest miłosierna, byśmy nie bali się codziennych wyzwań, prób, przeciwności, ale odnosili zwycięstwo nad sobą, współpracując z Jego łaską.

 

Kochani Parafianie, drodzy Goście!

Życzymy Wam głębokiego zjednoczenia z Chrystusem cierpiącym i zmartwychwstałym, by ożywiał w Waszym życiu to, co martwe, budził to, co uśpione, byście pamiętali, że po Wielkim Piątku zawsze jest otwarcie grobu i rezurekcja.

Każdemu z Was życzymy wiary, że jest dzieckiem Boga, odkupionym drogocenną Krwią. Niech w Twoim życiu wzejdzie Słońce nie znające zachodu – Jezus Chrystus, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy Mu zaufać i otworzyć się na Jego Miłosierdzie.

Życzymy, aby Twoja wiara w zwycięstwo Jezusa prowadziła innych do zmartwychwstania. Byś poszukiwał Zmartwychwstałego jak Maria Magdalena, mimo ciemności współczesnego świata, byś umiał kochać jak ona, byś usłyszał głos Mistrza: „Mario…” – byś usłyszał swoje imię                            i odpowiedział na miłość miłosierną własnym życiem. Byś rozpoznawał Zmartwychwstałego pośród codzienności, kiedy rozwiązuje konflikty, jedna ludzi, ociera łzy, ale także byś widział Go w głodnych, opuszczonych, bezdomnych, cierpiących… Byś był świadkiem Zmartwychwstania.

Abyś był misjonarzem miłosierdzia, byś głosił Jezusa, który chce każde serce rozpalić miłością, uleczyć rany, zaspokoić tęsknoty, bo Zmartwychwstanie to posłanie, by iść z Jego Słowem i miłosierdziem. Abyś patrząc na zwycięstwo Chrystusa, z ufnością niósł swój krzyż, bo w nim zawsze jest zwycięstwo, by na wszystkich drogach ludzkich krzyży sławiono Boże Miłosierdzie.

 

Kochani! Życzymy Wam, abyście tak głęboko przeżywali Misterium Paschalne, byście  z radością przekazywali światu radosną nowinę o zbawieniu.

Niech radosne Alleluja! poprowadzi Was do służby w dziele ewangelizacji.

 

Z darem codziennej modlitwy i troski

  1. Proboszcz Andrzej Ścieszko i wspólnota kapłanów

 

 

 

 

 

Trwa czas Komunii świętej wielkanocnej (3. przykazanie kościelne). Zapraszamy na mszę św. - jeśli jeszcze nie w niedzielę, to w dni powszednie. Spowiedź w czasie Mszy św. lub na indywidualne umówienie.
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138