WIELKI PIĄTEK – przebieg Liturgii

25
Mar
wielki_piatek_ukrzyzowanie_pana_jezusa

WIELKI   PIĄTEK

Liturgia   Męki   Pańskiej

 • Komentarz przed rozpoczęciem liturgii
 • Procesja wejścia długa ( nie ma śpiewu na wejście, procesja odbywa się w ciszy)
 • Kapłan pada na twarz przed ołtarzem, wszyscy klękają
 • Kolekta
 • Komentarz do Liturgii Słowa
 • Liturgia Słowa:
  I czytanie: Iz 52, 13-53, 12
  Ps 31
  II czytanie: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
  Ewangelia o Męce Pańskiej (J 18, 1-19, 42) – czyta kapłan z lektorami i zespołem
 • Komentarz do modlitwy powszechnej
 • Modlitwa powszechna
  zapowiedź intencji (komentarz) –  chór. Kapłan śpiewa modlitwę.
 • Komentarz do Adoracji Krzyża
 • Adoracja krzyża Do ołtarza przynosi się zasłonięty krzyż w asyście dwóch ministrantów z zapalonymi świecami. Kapłan odsłania w trzech etapach krzyż, za każdym razem chór śpiewa: „Oto drzewo krzyża”. Kapłani, Ministranci i Wierni podchodzą do krzyża i oddają mu cześć przez ucałowanie.  Po adoracji krzyż umieszcza się obok ołtarza. Przy krzyżu stawia się zapalone świece. Ołtarz nakrywa się obrusem i umieszcza się na nim korporał i Mszał. Następnie kapłan przynosi Najświętszy Sakrament w asyście dwóch ministrantów z zapalonymi świecami, które następnie stawiają na ołtarzu.
 • Komentarz do Komunii Świętej
 • Komunia Święta
  Modlitwa Pańska. „Wybaw nas Panie…”. „Oto Baranek Boży…”.
 • Komentarz do procesji do Grobu Pańskiego
 • Postkomunio
  Kapłan wystawia Najświętszy Sakrament w monstrancji, którą okrywa przezroczystym, białym welonem.
  Po okadzeniu Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego
 • Procesja do Grobu Pańskiego
 • Kapłan odmawia modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w Grobie Pańskim
 • Adoracja Najświętszego SakramentuPo zakończeniu liturgii Męki Pańskiej obnaża się ołtarz w prezbiterium, pozostawia się krzyż i świece. Adoracja winna trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138