Zaproszenie na debatę “Prawo do życia. Prawo do prawdy. Prawo do śmierci. – Etyka na krańcach życia”

16
Mar
debata-publiczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja dla UM, Zespół Domowej Opieki
Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów
Medycyny (IFMSA) oddział w Łodzi mają zaszczyt zaprosić na

IV DEBATĘ PUBLICZNĄ Z CYKLU SOBOTA DLA HOSPICJUM.

Tegoroczna debata będzie przebiegała pod hasłem:
*”Prawo do życia. Prawo do prawdy. Prawo do śmierci. – Etyka na krańcach życia”*

Debata adresowana jest do studentów i pracowników Uniwersytetów Medycznych,
wszystkich pracowników zawodów medycznych i pokrewnych, w tym socjologii, psychologii, pedagogiki, etyki,
a także nauczycieli szkół różnego szczebla i zainteresowanej tematem uczniów szkół ponadgimnazjalnych a także
wszystkich wolontariuszy towarzyszących chorym, koordynatorów wolontariatu, pacjentów, opiekunów osób przewlekle chorych i niesprawnych,
członków rodzin osieroconych, całej społeczności lokalnej.

Debata odbędzie się w 29 marca 2014 r (sobota) w Łodzi, w godz. 10.00 – 16.00
w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego (Sala 1.27), ul. Pomorska 251.
*Udział w debacie jest wolny od opłat.*

Program oraz formularz rejestracyjny na stronie:
http://sobotadlahospicjum.ifmsa.pl/
Z powodu ograniczonej ilości materiałów konferencyjnych zostaną one rozdysponowane między
osoby, które jako pierwsze zarejestrują się na stronie Debaty.


Program debaty >>

 

ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138