Zaproszenie na zajęcia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

13
wrz

Drodzy członkowie ruchów i wspólnot naszej archidiecezji,


Nasze, życie związane jest z rodziną. „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”

(FC, 86)
ten tytuł pochodzi z ostatniego paragrafu Adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Famil
iaris Consortio”. Z nauczania papieża Franciszka oraz Jana Pawła II
dowiadujemy się jak ważną rolę do spełnienia ma rodzina chrześcijańska w życiu i

posłannictwie Kościoła a także, jaką rolę w życiu rodziny pełni Kościół. Te dwie

instytucje łączą więzy, kt
óre sprawiają, że Kościół nie mógłby właściwie funkcjonować
bez rodziny
, a rodzina bez uczestnictwa w życiu Kościoła.
Współcześnie coraz bardziej na małżeństwa i rodziny chrześcijańskie oddziałuje

mentalność tego świata, która powoduje zgubienie tożsamośc
i, celów, funkcji i wizji
małżeństwa i rodziny. Odpowiadając na wyzwania czasów
, chcemy (Duszpasterstwo
Rodzin Archidiecezji Łódzkiej) zaprosić Was do uczestnictwa w rocznym Studium Życia

Rodzinnego. Jest to okazja do pogłębienia swojej wiedzy w świetle nauczania Kościoła

Katolickiego na temat teologii małżeństwa i rodziny, antropolo
gii, psychologii,
seksuologii, fizjologii i duszpasterstwa. Jestem przekonany, że uczestnictwo w

Studium zaowocuje pogłębieniem polepszeniem więzi małżeńskich i rodzinnych oraz

zaangażowaniem się w posługę narzeczonym, małżonkom i rodzinom.
Szczegóły
znajdziecie na naszej stronie internetowej
: www.duszpstrstworodzinlodz.pl.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138