Zespół Anawim zaprasza na skupienie modlitewno-formacyjne „ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ”

13
Sie

Zespół Anawim, posługujący muzycznie podczas Liturgii oraz Wieczorów Uwielbienia w parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi w ramach corocznej formacji Zespołu zaprasza na:

Skupienie modlitewno-formacyjne

„ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ”

które w tym roku poświęcone będzie udzielaniu się Boga w Liturgii Kościoła. Zaproszenie kierowane jest do członków służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, chórzystów, członków schól, organistów, … i każdego chętnego. Zapraszamy również gorąco prezbiterów i diakonów.

Rzeczywistość Eucharystii to Święta Obecność, która objawiając się uczestnikom liturgii,  przenika ich, udziela się i wchodzi z nimi w dynamiczną relację. Skupienie ma pomóc w odkryciu (również na nowo) i w pogłębieniu tego spotkania, tak aby stało się ono w nas źródłem pełni życia, aby przemieniało naszą codzienność czyniąc ją piękniejszą, szczęśliwszą i prawdziwie chrześcijańską.

Konferencje wygłosi s. Adelajda Sielepin, ze Zgromadzenia Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, którego główną misją jest wielbienie Boga obecnego i działającego w Liturgii oraz towarzyszenie dorosłym na drodze wiary, szczególnie katechumenom. Siostra Adelajda jest profesorem nadzwyczajnym teologii i kierownikiem Katedry Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie. Obszar jej zainteresowań obejmuje: teologię liturgii, duchowość liturgiczną, pneumatologię i eschatologię sakramentów, teologię i praktykę katechumenatu. Swą wiedzę i doświadczenie potrafi przekazywać w sposób dostępny i porywający. Od Siostry można się też spodziewać konkretnych rad pomocnych w rozwoju liturgicznej duchowości i posługi. W ramach skupienia przewidziany jest czas na osobistą i wspólnotową modlitwę (oczywiście tą najważniejszą – Eucharystię, ale też adorację w ciszy i modlitwę spontaniczną), rozmowy przy herbacie oraz rekreację. Dla chętnych będzie możliwość rozmowy indywidualnej z Prowadzącą.

 

To skupienie może być niezwykle inspirujące – zaryzykujesz?

 

Termin:  9 – 10 września 2017 roku (początek w sobotę o godzinie 9:30, zakończenie w niedzielę ok. 15:00)

Miejsce:  Olsza koło Rogowa – dom rekolekcyjny wspólnoty Ognisko Miłości

(http://www.ogniskomilosci.pl/)

Gość:        s. Adelajda Sielepin CHR

Organizator: zespół Anawim przy parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi

Koszt: 140 PLN (jeżeli kwota ta przekracza Twoje możliwości finansowe prosimy, nie rezygnuj z udziału tylko nadmień o tym w swoim zgłoszeniu)

Zadatek: 50 PLN na konto PKO S.A. O/Łódź 98 1240 1545 1111 0000 1166 3489 Ognisko Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów, w tytule przelewu należy wpisać: Liturgia 09/2017, imię i nazwisko

Zgłoszenie udziału: weekendmf@gmail.com (imię i nazwisko, rodzaj posługi, parafia)

ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138