Zespół Anawim zaprasza na skupienie modlitewno-formacyjne „ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ”

13
Sie

Zespół Anawim, posługujący muzycznie podczas Liturgii oraz Wieczorów Uwielbienia w parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi w ramach corocznej formacji Zespołu zaprasza na:

Skupienie modlitewno-formacyjne

„ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ”

które w tym roku poświęcone będzie udzielaniu się Boga w Liturgii Kościoła. Zaproszenie kierowane jest do członków służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, chórzystów, członków schól, organistów, … i każdego chętnego. Zapraszamy również gorąco prezbiterów i diakonów.

Rzeczywistość Eucharystii to Święta Obecność, która objawiając się uczestnikom liturgii,  przenika ich, udziela się i wchodzi z nimi w dynamiczną relację. Skupienie ma pomóc w odkryciu (również na nowo) i w pogłębieniu tego spotkania, tak aby stało się ono w nas źródłem pełni życia, aby przemieniało naszą codzienność czyniąc ją piękniejszą, szczęśliwszą i prawdziwie chrześcijańską.

Konferencje wygłosi s. Adelajda Sielepin, ze Zgromadzenia Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, którego główną misją jest wielbienie Boga obecnego i działającego w Liturgii oraz towarzyszenie dorosłym na drodze wiary, szczególnie katechumenom. Siostra Adelajda jest profesorem nadzwyczajnym teologii i kierownikiem Katedry Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie. Obszar jej zainteresowań obejmuje: teologię liturgii, duchowość liturgiczną, pneumatologię i eschatologię sakramentów, teologię i praktykę katechumenatu. Swą wiedzę i doświadczenie potrafi przekazywać w sposób dostępny i porywający. Od Siostry można się też spodziewać konkretnych rad pomocnych w rozwoju liturgicznej duchowości i posługi. W ramach skupienia przewidziany jest czas na osobistą i wspólnotową modlitwę (oczywiście tą najważniejszą – Eucharystię, ale też adorację w ciszy i modlitwę spontaniczną), rozmowy przy herbacie oraz rekreację. Dla chętnych będzie możliwość rozmowy indywidualnej z Prowadzącą.

 

To skupienie może być niezwykle inspirujące – zaryzykujesz?

 

Termin:  9 – 10 września 2017 roku (początek w sobotę o godzinie 9:30, zakończenie w niedzielę ok. 15:00)

Miejsce:  Olsza koło Rogowa – dom rekolekcyjny wspólnoty Ognisko Miłości

(http://www.ogniskomilosci.pl/)

Gość:        s. Adelajda Sielepin CHR

Organizator: zespół Anawim przy parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi

Koszt: 140 PLN (jeżeli kwota ta przekracza Twoje możliwości finansowe prosimy, nie rezygnuj z udziału tylko nadmień o tym w swoim zgłoszeniu)

Zadatek: 50 PLN na konto PKO S.A. O/Łódź 98 1240 1545 1111 0000 1166 3489 Ognisko Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów, w tytule przelewu należy wpisać: Liturgia 09/2017, imię i nazwisko

Zgłoszenie udziału: weekendmf@gmail.com (imię i nazwisko, rodzaj posługi, parafia)

TRANSMISJE ONLINE Z NASZEJ PARAFII

Niedziela gorzkie żale - 17:10
Niedziela msza święta - 18:00
Codzienny różaniec - 20:30

YOUTUBE
close-link
Z powodu ograniczenia ilości osób na zgromadzeniu liturgicznym (5 osób) informujemy, że od 25 marca w Mszy św. może brać udział tylko najbliższa rodzina, która zamówiła intencję.
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138

ZAPRASZAMY NA NASZ KANAŁ YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCxrCbJbOh34Js26623WJAvg/featured