Życzenia Arcybiskupa metropolity Łódzkiego na Boże Narodzenie 2015 roku

19
Gru

Życzenia Arcybiskupa metropolity Łódzkiego na Boże Narodzenie 2015 roku

 

 

Umiłowani Archidiecezjanie!

2015 lat temu „nadeszła pełnia czasów” (por. Ga 4, 4). „Gdy głęboka cisza zalegała wszystko a noc w swoim biegu dosięgała połowy” (Mdr 18, 14), Jednorodzony Syn Ojca, Jezus Chrystus narodził się w Betlejem z Niewiasty (por. Ga 4, 4), Najświętszej Maryi Panny. W ten sposób „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał [On] ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2, 6-7). Dzięki temu wypełniła się budzącą nadzieję całej  ludzkości zapowiedź z Protoewangelii o zmiażdżeniu głowy starodawnego węża, ojca wszelkiego kłamstwa, zła i śmierci (por. Rdz 3, 15). Równocześnie Bóg Ojciec bogaty w miłosierdzie (por. Ef 2, 4), który „tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), wkroczył w dzieje ludzkości i w historię każdego z nas. Miłosierdzie stało się zatem Ciałem, czyli Człowiekiem, „i zamieszkało wśród nas” (por. J 1, 14). Samym swoim istnieniem prosiło ludzi o miłosierdzie – i dlatego Maryja, porodziwszy „swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2, 7a).

Moi Drodzy!

Z całego serca życzę Wam wszystkim, aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, niejako zanurzone w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, były radosnym czasem wielbienia Boga i dziękowania Mu za dar Jego miłości miłosiernej. Niech staną się one także wezwaniem do tego, aby na przekór historii Świętej Rodziny, dla której „nie było (…) miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7b), i na przekór współczesnej obojętności świata Wasze serca były zawsze pełne wrażliwości i ciepła dla wszystkich czekających, niekiedy w wymownym milczeniu, na Wasze uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy.

Niech Nowy 2016 Rok będzie dla Was szczęśliwy i bogaty w łaski u Boga i u ludzi (por. Łk 2, 52). Niech będzie też wypełniony Waszym uwielbieniem i dziękowaniem Panu Bogu za przyjęcie Chrztu przez księcia Mieszka I w 966 roku. Niech 1050. rocznica tego wiekopomnego wydarzenia pozwoli Wam na nowo odkryć zbawienną obecność Chrystusowego Krzyża w dziejach naszego narodu i jeszcze bardziej głęboko pojąć to, „skąd nasz ród”.

 

Na ten święty czas Bożonarodzeniowej radości z serca Wam błogosławię

 

 

 

 

X Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Łódzki

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138