Życzenia na Nowy Rok Pański 2014

01
Sty

Życzenia na Nowy Rok Pański 2014.

 

Bóg zesłał swojego Syna, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Posłał  do nas Ducha Św., abyśmy  do Boga mogli wołać;

Abba, Ojcze. Życzymy wam rozwoju łaski wiary, abyście jak Maryja, wszystkie ważne  sprawy rozważali w swoim sercu. Życzymy wam, abyście jak pasterze widzieli i słyszeli „Słowo Ojca“ i nim żyli na codzień.

Życzymy wam pokoju w sercu, życiu i działaniu.

Pokój jest błogosławieństwem, łaską, radością, skarbem, zbawieniem, cnotą. Tak jak Apsotołom, daj nam Panie  swojego pokoju! Za psalmistą Pańskim wołamy;“Niech Bóg się zmiłuje i nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów“.

Z darem modlitwy i najlepszymi życzeniami od naszej wspólnoty kapłańskiej.  Andrzej Ścieszko

Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138